HomeRehabilitatieOuderenzorgOverig GGz Links

Onderwijs

Artikelen                                                        

          

Ende, P.C. van der, J.C. van Asdonck en E.L. Korevaar (2006). Een ondersteuningsgroep voor studenten met psychiatrische beperkingen.

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 24, 2006 no. 3, 168-179.

Rapporten                                                                                           

Kleijn, J. de en P. van der Ende, I. Folkerts, J. Hoekstra, L. Hogeboom, N. Marsman en T. Willemsen (2000). Toetsbeleid van SPH Groningen.  

Ende, P.C. van der (1999). Praktijkgericht onderzoek en advisering. Hanzehogeschool Groningen.

Ende, P.C. van der (1993). Verschillen tussen medewerkers in opvattingen over de RHG.

Vervolganalyses van het RHG-imago onderzoek.  Gerontagogisch Centrum Groningen.

Crombag H.F.M., D.N.M. de Gruyter, E. Bakker, P. van der Ende, en P.Vos (1980).

De nieuwe propaedeuse in de faculteit der Rechtsgeleerdheid: Verslag over het tweede semester.

Bureau Onderzoek van Onderwijs R.U. Leiden, Rapport nr. 22, Leiden.

Crombag H.F.M., D.N.M. de Gruyter, P. van der Ende, en P. Vos (1980). De nieuwe propaedeuse in de faculteit der Rechtsgeleerdheid:

Verslag over het eerste semester. Bureau Onderzoek van Onderwijs R.U. Leiden, Rapport nr. 20, Leiden.