HomeRehabilitatieOnderwijs Overig GGzLinks

 Ouderenzorg

 

Artikelen                   

(zie ook Rapporten hieronder)

Ende, P.C. van der (1997) Onbekend maakt onbemind, imagoverbetering van verpleeghuizen. Denkbeeld 3, 1997; 24-25.

Ende, P.C. van der, J.C. Gerritsen, E.W. Wolffensperger en R.Ch. Boom(1995). Bijdragen aan de kwaliteit van zorg in verzorgingshuizen vanuit een psychogeriatrisch verpleeghuis. Tijdschrift Gerontologie Geriatrie 1995; 26 ;4-9. 

Ende, P.C. van der (1995). Verzorgingshuizen leveren verantwoorde interdisciplinaire zorg. Zorg & Ondernemen 1995; 10; 11-13.

Gerritsen, J.C., P.C. van der Ende, E.W. Wolffensperger en R.Ch. Boom (1995)  Evaluation of a geriatric assessment unit.  International Journal of Geriatric psychiatry 1995; 10: 207-217.  Abstract

Gerritsen J.C., P.C. van der Ende (1994). The development of a care-giving burden scale. Age and aging 1994; 23: 483-491.                                         Chinese translation

Ende, P.C. van der & R.Ch. Boom (1994). Het grijze gebied tussen verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Senior, Jrg. 40, nr. 6, juli 1994, 12.

Ende, P.C. van der en J.C. Gerritsen (1993). Ondersteuningsgroepen niet altijd nodig. LeefTijd, Jrg. 32, nr. 7/8 augustus 1993, 21-22.

Ende, P.C. van der & R.Ch. Boom (1993). Co÷rdinatie medische zorg in verzorgingstehuizen. Senior, Jrg. 39, nr. 6, 1993, 5-7.

Ende, P.C. van der & J.C. Gerritsen (1993). Evaluatie van voorlichting en samenwerking. LeefTijd, Jrg. 31, nr. 4, 1993, 30-32.

Gerritsen, J.C., P.C. van der Ende, E.W. Wolffensperger, R.Ch. Boom, Evaluation of a geriatric assessment unit. Colon EJ et al., (eds)

Dysfunctions of mind and body in the elderly; assessment, interventions and health care policy implications. Akontes Publishing: Kengsel, 1993

Gerritsen, J.C. & P.C. van der Ende (1993). Evaluatie polikliniek psychogeriatrie. LeefTijd, Jrg. 31, nr. 11, november 1993, 31-33.

Ende, P.C. van der & J.C. Gerritsen (1992). Zorgco÷rdinatie vanuit verschillende disciplines. LeefTijd, Jrg. 30, nr. 11, 1992 32-33

Ende, P.C. van der & C.A.R. Versteeg (1992). Vroegsignalering psychogeriatrische problemen. LeefTijd, Jrg. 30, nr. 1992, 25-27.

Gerritsen, J.C. & P.C. van der Ende (1990). Polikliniek als hefboom tot zorgvernieuwing psychogeriatrie. LeefTijd, nr. 12, 1990 29-31.

Ende, P.C. van der & J.C. Gerritsen (1990). Kiezen tussen gettovorming en verdunning, psychogeriatrische verpleeghuiszorg in 't verzorgingstehuis? LeefTijd, nr. 10, oktober 1990, 30-31.

Rapporten

Bruinewoud, E. en P.C. van der Ende (1999). Toekomstige dienstverlenings- en zorgvragen in Drenthe. Gerontagogisch Centrum Groningen.

Ende, P.C. van der (1997). Medische zorg in verzorgingshuizen. Inventarisatie van mogelijke modellen   

met het oog op de nieuwe situatie vanaf het jaar 2001.   Gerontagogisch Centrum Groningen.    

Ende, P.C. van der, P. Apoll en E. Gerard (1996). Twintig maanden dagcentrum voor ouderen. Gerontagogisch Centrum Groningen.

Ende, P.C. van der, en R. Ch. Boom (1995). Samenwerking op medisch gebied in de intramurale ouderenzorg. Evaluatie van het project `Co÷rdinatie van medische zorg in verzorgingshuizen. Gerontagogisch Centrum Groningen.

Ende, P.C. van der, en J.C. Gerritsen (1995).   Voorlichting over ouderenzorg. Evaluatie van de campagne Beeldvorming geriatrie.   GCG & ARGO/NCG, Groningen.                                                                                                                                                                                        

Gerritsen, J.C., en P.C. van der Ende (1994). Participatie aan ondersteuningsgroepen voor informele verzorgers van dementerende ouderen.

Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken (NCG) en Gerontagogisch Centrum Groningen (GCG)

Ende, P.C. van der, (1994). Geriatrische problematiek van bewoners van verzorgingshuis Damsterheerd gemeten met de OPG.  Gerontagogisch Centrum Groningen.

Ende, P.C. van der, en R.Ch Boom (1994). Het grijze gebied tussen verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Gerontagogisch Centrum Groningen.

Ende, P.C. van der, en J.C. Gerritsen (1993). Voorlichting over dementie en stimulering tot samenwerking in de hulpverlening. GCG & NCG, Groningen.

Ende, P.C. van der, en R. Ch. Boom (1993). Artsen in het verzorgingstehuis. Inventariserend onderzoek naar de mogelijkheden tot verschuivingen in de medische zorg voor bewoners van verzorgingstehuizen. Gerontagogisch Centrum Groningen.

Gerritsen, J.C., P.C. van der Ende, E.W. Wolffensperger, R.Ch. Boom (1993). Evaluation of a geriatric assessment unit. Colon EJ et al., (eds).  Dysfunctions of mind and body in the elderly; assessment, interventions and health care policy implications. Akontes Publishing: Kengsel, 1993.

Ende, P.C. van der, J.C. Gerritsen, E.W. Wolffensperger en R.Ch. Boom (1992).  Zorgplannen voor bewoners met psychogeriatrische problematiek. Styx publications, Groningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Rapport

Gerritsen, J.C., P.C. van der Ende, E.W. Wolffensperger en R.Ch. Boom (1992). Evaluatie van een polikliniek psychogeriatrie. Styx publications, Groningen.