HomeRehabilitatieOnderwijs Overig GGzLinks

 Ouderenzorg

 

Artikelen                   

(zie ook Rapporten hieronder)

-Ende, P.C. van der (1997) Onbekend maakt onbemind, imagoverbetering van verpleeghuizen. Denkbeeld 3, 1997; 24-25.

 

-Ende, P.C. van der, J.C. Gerritsen, E.W. Wolffensperger en R.Ch. Boom(1995). Bijdragen aan de kwaliteit van zorg in verzorgingshuizen

vanuit een psychogeriatrisch verpleeghuis. Tijdschrift Gerontologie Geriatrie 1995; 26 ;4-9. 

 

-Ende, P.C. van der (1995). Verzorgingshuizen leveren verantwoorde interdisciplinaire zorg. Zorg & Ondernemen 1995; 10; 11-13.

 

-Gerritsen, J.C., P.C. van der Ende, E.W. Wolffensperger en R.Ch. Boom (1995)  Evaluation of a geriatric assessment unit.  

International Journal of Geriatric psychiatry 1995; 10: 207-217.  Abstract

 

-Gerritsen J.C., P.C. van der Ende (1994). The development of a care-giving burden scale. Age and aging 1994; 23: 483-491.  Chinese translation

 

-Ende, P.C. van der & R.Ch. Boom (1994). Het grijze gebied tussen verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Senior, Jrg. 40, nr. 6, juli 1994, 12.

 

-Ende, P.C. van der en J.C. Gerritsen (1993). Ondersteuningsgroepen niet altijd nodig. LeefTijd, Jrg. 32, nr. 7/8 augustus 1993, 21-22.

 

-Ende, P.C. van der & R.Ch. Boom (1993). Co÷rdinatie medische zorg in verzorgingstehuizen. Senior, Jrg. 39, nr. 6, 1993, 5-7.

 

-Ende, P.C. van der & J.C. Gerritsen (1993). Evaluatie van voorlichting en samenwerking. LeefTijd, Jrg. 31, nr. 4, 1993, 30-32.

 

 - Gerritsen, J.C., P.C. van der Ende, E.W. Wolffensperger, R.Ch. Boom, Evaluation of a geriatric assessment unit. Colon EJ et al., (eds).

   Dysfunctions of mind and body in the elderly;  health care policy assessment, interventions and implications. Akontes Publishing: Kengsel, 1993

 

-Gerritsen, J.C. & P.C. van der Ende (1993). Evaluatie polikliniek psychogeriatrie. LeefTijd, Jrg. 31, nr. 11, november 1993, 31-33.

 

-Ende, P.C. van der & J.C. Gerritsen (1992). Zorgco÷rdinatie vanuit verschillende disciplines. LeefTijd, Jrg. 30, nr. 11, 1992 32-33

 

-Ende, P.C. van der & C.A.R. Versteeg (1992). Vroegsignalering psychogeriatrische problemen. LeefTijd, Jrg. 30, nr. 1992, 25-27.

 

-Gerritsen, J.C. & P.C. van der Ende (1990). Polikliniek als hefboom tot zorgvernieuwing psychogeriatrie. LeefTijd, nr. 12, 1990 29-31.

 

-Ende, P.C. van der & J.C. Gerritsen (1990). Kiezen tussen gettovorming en verdunning, psychogeriatrische verpleeghuiszorg

 in 't verzorgingstehuis? LeefTijd, nr. 10, oktober 1990, 30-31.

 

Rapporten

 

-Bruinewoud, E. en P.C. van der Ende (1999). Toekomstige dienstverlenings- en zorgvragen in Drenthe. Gerontagogisch Centrum Groningen.

 

-Ende, P.C. van der (1997). Medische zorg in verzorgingshuizen. Inventarisatie van mogelijke modellen   

met het oog op de nieuwe situatie vanaf het jaar 2001.   Gerontagogisch Centrum Groningen.    

 

-Ende, P.C. van der, P. Apoll en E. Gerard (1996). Twintig maanden dagcentrum voor ouderen. Gerontagogisch Centrum Groningen.

 

-Ende, P.C. van der, en R. Ch. Boom (1995). Samenwerking op medisch gebied in de intramurale ouderenzorg.

Evaluatie van het project `Co÷rdinatie van medische zorg in verzorgingshuizen. Gerontagogisch Centrum Groningen.

 

-Ende, P.C. van der, en J.C. Gerritsen (1995).   Voorlichting over ouderenzorg. Evaluatie van de campagne Beeldvorming geriatrie.   GCG & ARGO/NCG, Groningen.                                                                                                                                                                                        

 

-Gerritsen, J.C., en P.C. van der Ende (1994). Participatie aan ondersteuningsgroepen voor informele verzorgers van dementerende ouderen.

 

-Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken (NCG) en Gerontagogisch Centrum Groningen (GCG)

 

-Ende, P.C. van der, (1994). Geriatrische problematiek van bewoners van verzorgingshuis Damsterheerd gemeten met de OPG.  Gerontagogisch Centrum Groningen.

 

-Ende, P.C. van der, en R.Ch Boom (1994). Het grijze gebied tussen verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Gerontagogisch Centrum Groningen.

 

-Ende, P.C. van der, en J.C. Gerritsen (1993). Voorlichting over dementie en stimulering tot samenwerking in de hulpverlening. GCG & NCG, Groningen.

 

-Ende, P.C. van der, en R. Ch. Boom (1993). Artsen in het verzorgingstehuis. Inventariserend onderzoek naar de mogelijkheden tot verschuivingen

 in de medische zorg voor bewoners van verzorgingstehuizen. Gerontagogisch Centrum Groningen.

 

-Gerritsen, J.C., P.C. van der Ende, E.W. Wolffensperger, R.Ch. Boom (1993). Evaluation of a geriatric assessment unit. Colon EJ et al., (eds)

 Dysfunctions of mind and body in the elderly; assessment, interventions and health care policy implications. Akontes Publishing: Kengsel, 1993.

 

-Ende, P.C. van der, J.C. Gerritsen, E.W. Wolffensperger en R.Ch. Boom (1992).  Zorgplannen voor bewoners met psychogeriatrische problematiek.

Styx publications, Groningen.      Rapport

 

-Gerritsen, J.C., P.C. van der Ende, E.W. Wolffensperger en R.Ch. Boom (1992). Evaluatie van een polikliniek psychogeriatrie. Styx publications, Groningen.