HomeRehabilitatieOuderenzorgOnderwijs Links

Diverse onderwerpen in de GGz

 

Artikelen 

Ende, P.C. van der en M. Arnoldus (2001). CliŽntenadviseur in de GGZ. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 2001; 7/8, 621-622.

Jong, A. de, R.Giel, F.G. Brook, P.C. van der Ende, G.H.M.M. ten Horn (1989). Codering- en classificatie systemen

        als onderdeel van informatievoorzieningen voor de geestelijke gezondheidszorg.

        Tijdschrift voor Medische informatica VMBI; 18, 1989, p. 863-870.

Ende, Peter van der, en Rob Groot (1982). Komt tijd, komt raad? Nederlands Tijdschrift voor Psychologie, 37 (1982) 51-68.

Dit artikel betrof een onderzoek naar het uitstellen van een huisartsconsult bij psychische klachten.

 

 

 

Rapporten

Rijksuniversiteit Groningen

Jong A. de, R.Giel, F.G. Brook, P.C. van der Ende, G.H.M.M. ten Horn (1988). Codering en classificatie ten behoeve van

    de geestelijke gezondheidszorg. Vakgroep Sociale Psychiatrie, Rijksuniversiteit, Groningen .