HomeRehabilitatieOuderenzorgOverig GGz Links

Onderwijs

Artikelen                                                        

          

-Ende, P.C. van der, J.C. van Asdonck en E.L. Korevaar (2006). Een ondersteuningsgroep voor studenten met psychiatrische beperkingen.

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 24, 2006 no. 3, 168-179. Artikel

Rapporten                                                                                           

-Kleijn, J. de en P. van der Ende, I. Folkerts, J. Hoekstra, L. Hogeboom, N. Marsman en T. Willemsen (2000). Toetsbeleid van SPH Groningen.  

-Ende, P.C. van der (1999). Praktijkgericht onderzoek en advisering. Hanzehogeschool Groningen.

-Ende, P.C. van der (1993). Verschillen tussen medewerkers in opvattingen over de RHG.

Vervolganalyses van het RHG-imago onderzoek.  Gerontagogisch Centrum Groningen.

-Crombag H.F.M., D.N.M. de Gruyter, E. Bakker, P. van der Ende, en P.Vos (1980). De nieuwe propaedeuse in de faculteit

der Rechtsgeleerdheid: Verslag over het tweede semester. Bureau Onderzoek van Onderwijs R.U. Leiden, Rapport nr. 22, Leiden.

-Crombag H.F.M., D.N.M. de Gruyter, P. van der Ende, en P. Vos (1980). De nieuwe propaedeuse in de faculteit der Rechtsgeleerdheid:

Verslag over het eerste semester. Bureau Onderzoek van Onderwijs R.U. Leiden, Rapport nr. 20, Leiden.